Arbejdsgruppen

Jón Tróndheim Poulsen

Gift med Laila og har fire børn.

Cand.theol. og præst i Ølgod Valgmenighed.

Leif G. Jensen

Cand.theol. og præst i Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Aarhus og Kbh.

Henri Alex Jensen

Gift med Ellen. Vi har fire børn, svigerbørn og 9 børnebørn.

Missionær i Indre Mission – bor i Silkeborg

Karsten Christensen

Cand.theol. og præst i Harboøre og Engbjerg kirker

Kim Madsen

Gift med Karin og har tre børn.

Har en bachelorgrad i teologi

Michael Søndberg-Madsen

Gift med Mirjam og har to børn.

Klaus Dahl

Cand.theol. og præst i Aarhus Frimenighed