Luthers forståelse af skabelsesberetningen

Følgende er citater fra Martin Luthers udlægning af Første Mosebog, https://lohse.dk/forste-mosebog-1.html .

“Men nu véd vi af Moses, at verden for seks tusinde år siden endnu ikke var til, skønt man på ingen måde kan få en filosof til at tro dette.”

“Hilarius (Hilarius von Poitiers) og Augustin, de to største lærere i kirken, er af den mening, at verden er skabt pludselig og på én gang, ikke efterhånden i seks dage. Og Augustins leger besynderligt med de seks dage, af hvilke han ved en uegentlig udtydning gør dage i englenes erkendelse, og ikke lader dem forblive seks naturlige dage.”

“For fordi Moses ikke vil lære os om allegoriske skabninger eller om en allegorisk verden, men om menneskelige skabninger og en synlig verden, som man kan se, føle og tage på, så nævner han enhver ting med sit rette navn, dag og aften, ligesom også vi plejer, uden alle allegorier.”

“Moses har talt egentlig, ikke allegorisk eller figurlig, sådan nemlig, at verden med alle skabninger er skabt i seks dage sådan som ordene lyder. Men da vi nu ikke med vor forstand eller fornuft k an nå eller forstå årsagen dertil lad os forblive elever og Helligånden forblive lærer.”