Er Bibelens skabelses- og syndefaldsberetning ægte historie? Hvad siger Bibelen selv? (del 2 af 14)

Første artikel af denne artikelserie viste, at den meget data i skabelsesteksten underbygger, at forfatterintentionen er, at vi skal læse skabelses- og syndefaldsberetningen som ægte, sand og virkelig historie på samme måde som f.eks. 1. Mos kapitel 12.

Artikel 2-4 vil omhandle grammatikken i skabelsesberetningen.

Om grammatik – waw-consecutive

Forfatteren til skabelses- og syndefalds-beretningen bruger waw-consecutive på en måde, som tydeligt indikerer hans ønske om at udtrykke og fortælle om ægte og virkelige begivenheder i historien. 

Når der på hebraisk fortælles om fortløbende historiske begivenheder / en sekvens af begivenheder bruges waw-consecutive. Waw på hebraisk oversættes typisk: ”Og”. På dansk skriftsprog bruger vi ikke ’og’ så udpræget, når vi fortæller om fortløbende begivenheder, hvorfor det i den danske 1992-oversættelse typisk er udeladt. Selvom vi ikke bruger det så meget på dansk, så skal vi bemærke, at den hebraiske grammatik og skriftlige fremstilling på dette punkt er mere informativt end skriftlig fremstilling på dansk.

Det betyder, at læseren, som læser disse waw-consecutive på hebraisk og især når der forekommer en lang række af dem,[1] bliver informeret om, at det er overvejende sandsynligt, at forfatterintentionen er, at fortælle om virkelige historiske begivenheder og at der nu fortælles om dem i en fortløbende rækkefølge.[2] God service fra grammatikken.

Waw-consecutive er ikke noget, som vi typisk får med i en dansk oversættelse. Alligevel kan man finde hjælp i en engelsk King James-oversættelse, hvor dette waw netop oversættes. Prøv at sammenligne, Genesis kapitel 12 i King James med 1. Mos kapitel 12 i den danske 1992-oversættelse. King James har langt flere ”and” end den danske 1992-oversættelse har ”og”.    

Konklusionen på ovenstående kunne være, at hvis en læser skulle være i tvivl om forfatterintentionen i 1. Mos kapitel 12 er at fortælle om historiske begivenheder, så er waw-consecutive et tungt og væsentligt argument for, at forfatteren ønsker at fortælle om sande virkelige historiske begivenheder i en rækkefølge. Det nøjagtigt samme gør sig gældende med skabelsesberetningen, som også er fyldt med adskillige waw-consecutive. Selvom en læser af den danske 1992-oversættelse ikke kan se det, så er det nemt at spotte i en engelsk King James-oversættelse.

En af flere gode grunde til at antage, at forfatterintentionen i skabelses- og syndefaldsberetningen er at fortælle om ægte, sande og virkelige historiske begivenheder er brugen af waw-consecutive.

Waw-consecutive mellem vers 1 og 2

Forfatterens brug af waw-consecutive mellem vers 1 og 2 korresponderer med, at Gud skabte alt på 6 dage (2 Mos 20,11), hvilket umuliggør at tilføje milliarder af år mellem vers 1 og 2.

2. Mos 20,11 fortæller, at Gud skabte alt på 6 dage. Dette er endda skrevet med Guds egen finger. Siden Gud skabte alt på 6 dage, så er der gået 6 X 24 timer fra der intet var, til alting i tid, rum og stof var skabt. Det betyder, at 1. Mos 1,1 er en del at den første skabelsesdag. Alligevel er der teologer, som v.h.a. ”The Gap Theory”, forsøger at tilføje de evolutionistiske jordlag og den evolutionistiske tidslinje mellem vers 1 og vers 2. En tilføjelse på milliarder af historiske år mellem vers 1 og 2 konflikter selvfølgelig med, at Gud har skabt alt på 6 dage (2. Mos 20,11), idet skabelsen i så fald i stedet har taget milliarder af år[3]. Udover at et sådant kompromis mellem evolutionistisk tidslinje og en bibelsk tidslinje klart gør Bibelen selvmodsigende, så kan man heller ikke grammatisk tilføje noget mellem disse vers. Der er en waw-consecutive mellem vers 1 og vers 2. Det betyder, at forfatteren fortæller om fortløbende begivenheder. Det betyder, at læseren af vers 1 og 2 ikke sådan uden videre kan tilføje noget mellem versene. Når f.eks. Neerskov og andre ”Gap Theory” -tænkere gør det, er det ikke forfatterintentionen i skriften, men de er selv blevet forfattere til skriften og skrevet milliarder og millioner års historie ind i skriften. En tilføjelse til skriftens historie, som enhver samvittighedsfuld kristen burde holde sig langt fra (Åb 22,18-19).         


[1] Dr. Jason Lisle, Understanding Genesis, Master Books, July 2015, side 95 midt

[2] Gary D. Pratico and Miles V. Van Pelt, Basics of Biblical Hebrew Grammar, Zondervan, 2001, Side 192 nederst

[3] Det gamle Testamentes Frelsehistorie, H.K Neerskov, DOXA Forlaget, Side 7