Darwins bidrag?

af Don Batten
oversat af Lars Poulsen

Oprindeligt publiseret her: https://creation.com/charles-darwins-contribution-danish

I en video der distribueres af American Skeptics Society (Amerikansk Skeptiker Forbund – o.a.), siger Dr. Michael Shermer, at Charles Darwin gav verden syv bemærkelsesværdige ting.1 Hvordan sammenholdes disse syv bidrag fra Darwin med hvad Bibelen siger?

1. Darwin ‘ændrede verden fra at være statisk til at undergå en udvikling’ (forandring). Det vil sige at mikrober, gennem millioner af år, er blevet til træer, dyr og mennesker. Evolutionisten tror at liv trods alt ikke reproduceres efter sin art, men bliver til forskellige andre ting.

Bibelen: ‘Gud sagde: ”Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.” Og det skete; jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.’ (1. Mosebog 1:11–12). Liv reproduceres efter sin art.

2. Darwin ‘fastslog det usandsynlige i kreationismen’. Gud har ikke skabt noget – alting er opstået gennem naturlige processer.

Bibelen: ‘For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer’. (2.Mosebog 20:11)

3. Darwin ‘afviste kosmisk teleologi’ (det vil sige, at universet har et formål). Universets eksistens er ikke andet end en gigantisk tilfældighed – det har ikke noget formål.

Bibelen: ‘Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk’ (Salme 19:2)

4. Darwin ‘etablerede materialistisk/naturalistisk filosofi’. Det vil sige, at Gud er en unødvendig hypotese.

Bibelen: ‘Tåberne siger ved sig selv: ”Gud er ikke til!”‘ (Salme 14:1)

5. Darwin ‘afsluttede Aristoteles’ essentialisme’ (det vil sige, troen på at ting lever på grund af en vital essens, livskraft eller ånd, frem for mekanismer der kan forstås af videnskaben).2

Bibelen: (Den Darwinske) tro på at livet kan fortsætte uden Gud, er ikke bibelsk. ‘Han [Jesus] er forud for alt, og alt består ved ham’ (Kolossenserbrevet 1:17).

6. Darwin ‘afviste katastrofisme’. For Darwin udgjorde nuværende processer, der arbejder over lang tid, hele verden og alt hvad der er i den.

Bibelen: ‘For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger: ”Hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse.” Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand, og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand.’ (2. Peter 3:3–6)

7. Darwin ‘fjernede absolut antropocentrisme’. Det vil sige, Shermer påstår, at Darwin fastslog, at mennesket blot er et dyr – mennesket er ikke noget særligt. Det er blot endnu et uheld i den kosmiske evolution, uden noget formål overhovedet.

Bibelen: ‘Gud sagde: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.” Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.’ (1. Mosebog 1:26–27). ‘Himlen fortæller om Guds herlighed’ (Salme 19:2).

Det burde være tydeligt, at Bibelen modsiger alle Darwins syv ‘bidrag’. At blande de to, resulterer i et uhelligt rod. Kan man blande olie og vand? Hvilket fællesskab har lys med mørke? (2. Korinterbrev 6:14). lad os ikke prøve at blande evolution og Bibelen – det kan bare ikke lade sig gøre!

Henvisninger

  1. Michael Shermer, 1994, ”Evolution versus creationism: history of a controversy”, American Skeptics Society Video. Shermer tillægger Darwin meget mere end berettiget – Shermer bruger ‘Darwin’ til at omfatte hele det evolutionistiske verdenssyn. Accept af Darwins ideer leder helt sikkert til almindelig accept af de syv forslag Shermer fremsætter. 
  2. Bemærk at denne tro kom fra en (hedensk) græsk filosof, Aristoteles, ikke Bibelen. Faktisk var kristne kreationister, såsom Louis Pasteur, mere interesserede i at omstøde denne filosofi end Darwin var. Troen på evolutionen har sendt nogle tilbage til at tro på ‘livskraft’ forklædt som ‘Gaia’ eller ‘Moder jord’.