15 Spørgsmål til evolutionister

af Don Batten
oversat af Jonas Lopez Kristensen

Oprindeligt publiseret her: https://creation.com/15-questions-for-evolutionists-danish

 1. Hvordan opstod livet?Evolutionist professor Paul Davies indrømmer: ”Ingen ved hvordan en blanding af livløse kemikalier spontant organiserede sig til den første levende celle.” Andrew Knoll, professor i biologi (Harvard), har en gang sagt: ”Vi ved ikke rigtigt hvordan liv opstod på denne planet”. Selv den mest primitive celle kræver hundredevis af proteiner. Selv hvis hvert atom i universet var et eksperiment med alle de rigtige aminosyrer til stede for hver mulig molekylær vibration i den påståede evolutionære alder af universet, ville der ikke engang dannes ét funktionelt protein af middel størrelse. Så hvordan opstod liv med hundredevis af proteiner af ren kemi uden intelligent design? creation.com/origin

 2. Hvordan opstod DNA koden?DNA-koden er et sofistikeret sprog med bogstaver og ord, hvor ordenes betydning ikke har noget at gøre med de kemiske egenskaber af de enkelte bogstaver – præcis ligesom at ordene på denne side ikke er et produkt af de kemiske egenskaber af blækket (eller pixels på en skærm). Hvilke andre kodede systemer har eksisteret uden intelligent design? Hvordan opstod DNA-kodnings-systemet hvis det ikke er blevet skabt? creation.com/code

 3. Hvordan kunne mutationer – tilfældige kopierings fejl (udbytning, sletning eller tilføjelse af DNA ”bogstaver”, gen duplikation, kromosom inversion etc.) – danne den enorme mængde information som findes i DNA hos levende organismer.Hvordan kunne sådanne fejl danne de 3 milliarder DNA ”bogstaver” som ændrer en mikrobe til en mikrobiolog? DNA indeholder information om hvordan proteiner skal laves og også hvordan deres brug skal kontrolleres – meget lig en kogebog indeholder den både ingredienserne og instruktioner til hvordan og hvornår de skal bruges. Det ene uden det andet er ubrugeligt (se eventuelt creation.com/meta-information). Mutationer er kendt for deres destruktive effekter, bl.a. over 1000 menneskelige sygdomme som f.eks. hæmofili. Mutationer er meget sjældent gavnlige. Så hvordan kan tilfældig omrokering af eksisterende DNA-information danne nye biokemiske ruter, eller lave nanomaskiner med mange forskellige komponenter, som kræves for at ”goo-to-you”* evolution skal være mulig.F.eks. hvordan opstod en 32 komponent roterende motor som ATP-syntase (som danner energi-valutaen ATP, som er nødvendig for alt liv) eller roboter som kinesin (et postbud som leverer pakker inde i celler)? creation.com/train

  * goo-to-you betyder slim-til-dig og dækker over idéen om at forhistoriske encellede organismer (slim) langsomt har omdannet sig til mennesker.

 4. Hvorfor bliver naturlig selektion – et princip anerkendt af kreationister*-beskrevet som evolution som om det forklarer hvordan livets diversitet opstod?Per definition er naturlig selektion en udvælgelsesproces(der vælges fra allerede eksisterende information), så det er ikke en kreativ proces. Den kan måske forklare ”survival of the fittest” (hvordan nogle bestemte gener gavner dyr mere i bestemte miljøer) men det forklarer ikke ”arrival of the fittest” (hvor generne og dyrene kommer fra til at starte med). Det, at de der ikke er tilpasset miljøet dør, mens de der er egnede ikke gør, forklarer ikke oprindelsen af de egenskaber der får en organisme til at passe ind.F.eks.: Hvordan kan små variationer frem og tilbage i finkers næb, forklare hvordan finker eller næb opstod? Hvordan forklarer naturlig selektion ”goo-to-you” evolution? creation.com/defining-terms

  * kreationister er tilhængere af intelligent design (guddommelig skabelse) modsat evolutionister som er tilhængere af evolution

 5. Hvordan kunne nye biokemiske ruter, som kræver at mange enzymer arbejder sammen i den rigtige rækkefølge, opstå?Hver rute eller nanomaskine kræver at mange protein/enzym-komponenter virker. Hvordan kan heldige uheld skabe bare én af de komponenter, for ikke at tale om 10, 20 eller 30 på samme tid, og i den nødvendige rækkefølge som ofte kræves? Evolutionist og biokemiker Franklin Harold skrev: ”Vi må erkende at der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen detaljeret Darwinistisk beskrivelse af noget biokemisk eller cellulært system, kun en masse ønsketænkning. creation.com/motor

 6. Levende ting ser ud som om at de er designede, så hvordan ved evolutionister at det ikke er tilfældet?Richard Dawkins skrev: ”biologi er studiet af komplicerede ting som ser ud til at have været designet med et formål.” Francis Crick, en medopdager af DNAs dobbel-helix struktur, skrev: ”Biologer skal hele tiden huske på at hvad de ser, ikke er designet men udviklet.” Problemet for evolutionister er at levende ting viser for mange tegn på design. Hvem protesterer når en arkæolog påstår at en potte viser tegn på at være menneskeskabt? Men, hvis nogen tilskriver design i levende ting til en større arkitekt er det ikke acceptabelt. Hvorfor skal naturvidenskab begrænses til naturalistiske forklaringer frem for logiske forklaringer? creation.com/design_legit

 7. Hvordan opstod flercellede organismer?Hvordan lærte celler som ellers var tilpasset individuel overlevelse at arbejde sammen og specialisere sig (heriblandt foretage programmeret celledød) for at danne komplekse planter og dyr? creation.com/multicellularity

 8. Hvordan opstod kønnet?Kønsløs reproduktion giver op imod dobbelt så meget reproduktiv succes (fitness) med de samme ressourcer tilgængelige som kønnet reproduktion, så hvordan kan det sidste vælges med fordel? Hvordan kan ren fysik eller kemi opfinde to komplementære kønsorganer (Ikke-intelligente processor kan ikke planlægge kommende koordination af mandlige og kvindelige kønsorganer)? creation.com/evosex

 9. Hvorfor mangler de ”forventede” millioner af overgangs-fossiler?Darwin bemærkede problemet som stadig er der. De evolutionære stamtræer i lærebøger er bygget på fantasi, ikke fossile beviser. Den kendte Harvard palæontolog (og evolutionist) Stephen Jay Gould skrev: ”Den ekstreme sjældenhed af overgangsformer af fossiler vedbliver med at være palæontologiens forretningshemmelighed”. Andre evolutionistiske fossil eksperter erkender også problemet. creation.com/pattquote

 10. Hvordan kan levende fossiler være uforandret over angiveligt 100 millioner af år, mens evolutionen har ændret orme til mennesker på samme tid?Professor Gould skrev: ”Bevarelsen af stabilitet indenfor arterne må anses for at være et kæmpe evolutionært problem”. creation.com/living_fossils

 11. Hvordan har ”blind” kemi dannet sind/intelligens, mening, altruisme og moral?Hvis alting er dannet ved evolution, og vi har opfundet gud, som evolutions teoretikere påstår, hvad formål eller mening har så det menneskelige liv? Bør de studerende lære nihilisme (livet er meningsløst) i naturvidenskabstimerne? creation.com/chesterton

 12. Hvorfor er AD hoc forklaringer tolereret i evolutionslæren?Evolutionister bruger ofte flexible forklaringer til at forklare observationer, der ikke passer ind i den evolutionære teori. NAS (USA) medlem Dr. Philip Skell skrev: ”Darwinske forklaringer på sådanne ting er ofte for fleksible: Naturlig selektion gør mennesker egoistiske og aggressive, undtagen når det gør dem altruistiske og fredelige. Eller naturlig selektion producerer virile mænd som ivrigt spreder deres sæd, undtagen når den foretrækker mænd som er trofaste beskyttere og forsørgere. Når en forklaring er så fleksibel at den kan forklare hvilken som helst opførsel er den meget svær at teste videnskabeligt, og i meget mindre grad som katalysator til ny videnskabelig opdagelse.” creation.com/sexstories

 13. Hvor er de videnskabelige gennembrud som følge af evolutionen?Dr. Marc Kirschner, Formand for Afdelingen for Biologiske Systemer (Harvard Medical School) har sagt: ”Faktisk har næsten al biologi over de sidste 100 år, foregået uafhængigt at evolutionen, undtagen feltet evolutions-biologi. Molekylærbiologi, biokemi og fysiologi har overhovedet ikke taget hensyn til evolutionen.” Dr. Skell skrev: ”Det er vores viden om hvordan disse organismer faktisk virker der er vigtig for læger, dyrlæger, bønder osv., ikke spekulationer om hvordan de blev til for millioner af år siden.” Evolution sinker faktisk medicinske opdagelser. Hvorfor underviser skoler og universiteter alligevel i evolution så dogmatisk, når det stjæler tid fra den eksperimentelle biologi som i høj grad gavner menneskeheden? creation.com/science#relevance

 14. Videnskab involverer eksperimentielle undersøgelser af hvordan ting virker, og hvordan de arbejder. Hvorfor bliver evolution, en teori om historie, undervist i som var det eksperimentel videnskab?Du kan ikke lave eksperimenter eller overhovedet observere hvad der er sket i fortiden. Da Richard Dawkins blev spurgt, om evolution er blevet observeret svarede han: ”Evolution er blevet observeret. Den er bare ikke blevet observeret, mens det skete.” creation.com/notscience#distinction

 15. Hvorfor bliver en fundamentalt religiøs idé, et dogmatisk trossystem som ikke kan forklare beviserne, undervist i naturvidenskab?Den kendte videnskabsteoretiker Karl Popper sagde: ”Darwinisme er ikke en testbar videnskabelig teori, men et metafysisk (religiøst) forsknings program …”. Evolutionistisk videnskabsteoretiker Michael Ruse indrømmede: ” Evolution er en religion. Det var sandt om evolution i begyndelsen og det er stadig sandt idag.”. Så hvis ”religion ikke må undervises i naturvidenskab” hvorfor undervises der så i evolution? creation.com/evo-religiouscreation.com/notscience